Båtdiesel – Oppegård

BLM Transport as har i dag tre egne anlegg for farget diesel til båt. Alle er åpne 24/7 og tar Visa og Mastercard. Se oversikt  og kartreferanse nedenfor. Alle våre anlegg leverer diesel av beste kvalitet med spesifikasjonen EN590.

Båtdieselkr. per liter inkl. mva
Drøbak (Molo B ved gul kran) kr. 9,39
Oppegårdkr. 9,39
Son (Pumpe står ute på flytebrygge fra garntørka retning Laksa)kr. 9,39

Oppegård Båtforening