Båtdiesel Oppegård

Båtdiesel – Oppegård

BLM Transport as har i dag mange anlegg for farget diesel og bensin til båt. Alle er åpne 24/7 og tar Visa og Mastercard. Se oversikt og kartreferanse nedenfor. Alle våre anlegg leverer diesel av beste kvalitet med spesifikasjonen EN590 og i Fredrikstad leverer vi også bensin.

Pris

Oppegård båtdiesel KR. 19,78 per liter inkl. mva.

Oppegård Båtforening