tre tankbiler fra BLM

Vi leverer fyringsolje LS Thermo på Hvaler

BLM Transport AS leverer fyringsolje til privatmarkedet, landbruket og industri på Hvaler. Vi formidler service til service mann i ditt område.

Fyringsolje LS Thermo

Dette er en såkalt lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff, slik myndighetene krever for vare med lav avgift. Fyringsolje LS Thermo har et lavt svovelinnhold, noe som bidrar til lavere svovelutslipp og mindre forurensing av miljø og natur. Den er sammensatt for å håndtere vesentlig lavere lagringstemperatur enn vanlig fyringsolje.

Nedsetter tenntemperaturen

Fyringsolje LS Thermo er tilsatt forbrenningskatalysator som nedsetter tenntemperaturen for den sot som dannes ved forbrenning av fyringsolje. Dette gir det positive resultat at soten brennes opp i stor grad i stedet for å legge seg på dyser etc. og hindrer riktig forbrenning. Fyringsolje LS Thermo bevirker så at fyrkjelen holdes renere og utnytter oljen bedre.

Anvendelse

Fyringsolje LS Thermo er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat. Fyringsolje LS Thermo har særlige fordeler der hvor fyringsoljen skal lagres ute, og hvor det er risiko for lave temperaturer. Ta kontakt i dag for hjelp med fyringsolje LS Thermo på Hvaler.