Velkommen til BLM Transport

BLM Transport AS leverer bensin, parafin, bioparafin, fyringsolje, biofyringsolje, farget diesel, diesel, båtdiesel, HVO Diesel 100 og smøremidler til privatmarkedet, landbruket og industri i store deler av Østfold og Akershus. BLM Transport AS formidler også service på kaminer og sentralfyr.

Sjekk her hvor lett det er å konvertere til

Moderne bedrift – med over 10 års erfaring

BLM Transport AS ble grunnlagt i 1997 under navnet Laurits Karlsen & Sønn AS. Firmaet har siden da skiftet navn og eiere to ganger, først til Follo Oljeservice og deretter til BLM Transport.

BLM Transport har tre eiere; Bjørn Brække, Øyvind Larsen og Steinar Meum AS. Derav kommer firmaets navn. Daglig leder er Øyvind Larsen. Vi er i dag syv ansatte og distribuerer cirka 14 millioner liter Bio fyringsolje, fyringsolje, diesel og parafin årlig i Østfold og Akershus. Til dette disponerer vi tre tankbiler og to hengere.

BLM Transports hovedkontor er lokalisert i Eskelundveien 49 i Rygge kommune.

Bilder fra vår drift