Velkommen til BLM Transport

BLM Transport AS leverer bensin, fyringsolje, biofyringsolje, bioparafin, farget diesel, diesel, båtdiesel, HVO Diesel 100 og smøremidler til privatmarkedet, landbruket og industri i store deler av Østfold og Akershus. BLM Transport AS formidler også service på kaminer og sentralfyr.

Forbud mot fossilt brensel til oppvarming. Sjekk her hvor lett det er å konvertere til: Bioparafin og Biofyringolje eller les mer om forbudet

Bidra i kampen mot barnekreft

BLM Transport håper at så mange som mulig vil bidra i kampen mot barnekreft i år. Vi vil anmode at våre leverandører og samarbeidspartnere i stedet for gaver i år, heller gir en oppmerksomhet til barnekreftforeningen.