Velkommen til BLM Transport

BLM Transport AS leverer bensin, fyringsolje, biofyringsolje, bioparafin, farget diesel, diesel, båtdiesel, HVO Diesel 100 og smøremidler til privatmarkedet, landbruket og industri i store deler av Østfold og Akershus. BLM Transport AS formidler også service på kaminer og sentralfyr.

Forbud mot fossilt brensel til oppvarming. Sjekk her hvor lett det er å konvertere til: Bioparafin og Biofyringolje eller les mer om forbudet