Båtdiesel Son

Båtdiesel – Son

BLM Transport as har i dag mange anlegg for farget diesel og bensin til båt. Alle er åpne 24/7 og tar Visa og Mastercard. Se oversikt og kartreferanse nedenfor. Alle våre anlegg leverer diesel av beste kvalitet med spesifikasjonen EN590 og i Fredrikstad leverer vi også bensin.

Pris

Son båtdiesel KR. 19,78 per liter inkl. mva.

Sonskilen Båthavn (Pumpe/kortleser står ute på flytebrygge fra garntørka retning Laksa)