BLM Transport AS leverer

  • Parafin
  • Bio Parafin
  • Fyringsolje
  • Biofyringsolje
  • Diesel
  • Biodiesel
  • HVO Diesel 100
  • Smøremidler

Alt dette leverer  vi til privatmarkedet, landbruket og industri i Akershus og Østfold.

BLM Transport AS formidler også service på kaminer og sentralfyr.