Våre tjenester

BLM Transport AS leverer

  • Bensin
  • Bioparafin
  • Fyringsolje
  • Biofyringsolje
  • Diesel
  • HVO Diesel 100
  • Smøremidler
  • Parafin

Alt dette leverer  vi til privatmarkedet, landbruket og industri i Akershus og Østfold.

BLM Transport AS formidler også service på kaminer og sentralfyr.