Biofyringsolje Rygge

Biofyringsolje i Rygge

Som kjent har regjeringen bestemt en utfasing av fossilt brensel i 2020. Det er viktig å legge merke til at det er det fossile brenselet som ønskes utfaset, og ikke fyringsanlegget. Ved å konvertere anlegget til og benytte biofyringsolje kan fyringsanlegget benyttes også etter 2020. Kostnaden for konvertering vil i de fleste tilfeller være vesentlig rimeligere enn en del andre produkter på markedet. Ved å konvertere ditt fyringsanlegg til biofyringsolje vil varmeanlegget ditt gi deg 100% fornybar varmeproduksjon. Kontakt oss i dag for et godt tilbud på biofyringsolje.

Konvertering til biofyringsolje vil for de fleste fyringsanlegg bestå av:

  • Kontroll av tank, eventuelt rens av tank
  • Kontroll av, eventuelt montering av filter
  • Kontroll av røropplegg
  • Kontroll av brenner og pumpe
  • Justering av brenner

For mer informasjon om forbudet og hvilke krav som gjelder anbefaler vi å lese en publikasjon utgitt av Miljødirektoratet, dette er en veiledning til forbudet som trer i kraft 01.01.2020.

Trykk på linken under for å lese publikasjonen.

Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Våre sammarbeidspartnere

AG Varmeteknikk

Konverter ditt anlegg til biofyringsolje, kontrollerer, godkjenner og installerer tanker.

Sentralbord: 4000 6411 (ikke sms)

Direkte: 4021 3090

Epost: post@agvarmeteknikk.no

www.agvarmeteknikk.no

VVparts

Konvertere ditt anlegg til biofyringsolje

Tlf. 69 26 46 50

Epost: post@vvparts.no

www.vvparts.no

Norva 24 Øst

Tømmer og rengjør din tank

TLF: 22 30 00 37

norva24.no