biofyringsolje anlegg

Biofyringsolje – Våler

Som kjent har regjeringen bestemt en utfasing av fossilt brensel i 2020. Det er viktig og legge merke til at det er den fossile brenselet som ønskes utfaset, og ikke fyringsanlegget. Ved og konvertere anlegget til og benytte biofyringsolje kan fyringsanlegget benyttes også etter 2020. Kostnaden for konvertering vil i de fleste tilfeller være vesentlig rimligere enn en del andre produkter på markedet. Ved å konvertere ditt fyringsanlegg til biofyringsolje vil varmeanlegget ditt gi deg 100% fornybar varmeprodusksjon.

Konvertering til biofyringsolje vil for de fleste fyringsanlegg bestå av:

  • Kontroll av tank, eventuelt rens av tank
  • Kontroll av, eventuelt montering av filter
  • Kontroll av røropplegg
  • Kontroll av brenner og pumpe
  • Justering av brenner

Pengestøtte til huseiere

Myndighetene øker pengestøtten til huseiere som skifter ut oljefyren, les mer om det her. Innen år 2020 kan du ikke lenger bruke fossil fyringsolje. Se beholdoljefyren.no for mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon om konvertering og biofyringsolje i Våler. Vi formidler kontakt til dyktige samarbeidspartnere som kan konvertere ditt anlegg, til å kunne benytte biofyringsolje.