Farget diesel Sarpsborg

Farget diesel i Sarpsborg

Farget Diesel fra Preem Norge er en høykvalitets diesel beregnet for drift av dieselmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid. Diesel Farget fremstilles og transporteres under strenge kvalitetskrav som sikrer kunden det beste produkt.

Kjøretøy som er ment for vegtrafikk har ikke lov å bruke avgiftsfri diesel, men båter, anleggsmaskiner, motorredskap, stasjonærmotorer og andre kjøretøy som ikke er ment for vegtrafikk kan benytte avgiftsfri diesel.

BLM Transport AS leverer Farget Diesel til landbruk og industri i Sarpsborg.

Anvendelse

Farget Diesel kan anvendes til alle dieselmotorer. Den er ikke belagt med veibruksavgift og er følgelig farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav. Diesel bør ikke lagres i plasttanker utsatt for sollys.

Hvis ikke annet er avtalt, vil temperaturegenskapene ut fra hovedterminal følge denne tabell +/- 14 dager:

  • Sommerdiesel (-11)
    1. april – 15. september
  • Vinterdiesel (-24)*
    1. – 31. mars og 16. september – 31 oktober
  • Vinterdiesel (-32)*
    1 november – 28 februar

*For spesifisert info: kontakt BLM Transport AS