HVO Diesel 100 Våler

HVO Diesel 100 i Våler

HVO Diesel 100 er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer, og er i henhold til standard for parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN15940. Fornybare råvarer kan blant annet være vegetabilske oljer, animalsk fett,
eller rester fra skogsbruk. HVO Diesel 100 har svært gode kuldeegenskaper med en vinterkvalitet på opptil-34°C.

Fordeler

HVO Diesel 100 reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med minimum 60% sammenlignet med fossil diesel. Alle biokomponenter vi leverer er i henhold til EUs bærekraftkriterier, og BLM Transport as tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff. Aromatinnholdet i HVO Diesel 100 er betydelig lavere sammenlignet med fossil diesel. Det innebærer at partikkelutslipp ved forbrenning reduseres kraftig, spesielt i eldre motorer uten avansert etterbehandling. Det lave
aromatinnholdet bidrar også til høyere cetantall. Produktet er tilsatt et smørende additiv som
minimerer slitasje i drivstoffsystemet.

BLM Transport AS leverer HVO Diesel 100 i Våler.

Lagring


Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved
lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere
risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for HVO Diesel 100 bør ikke være lengre enn 1 år.

Bruksområder


HVO Diesel 100 kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for standarden NS-EN15940. Produktet er i sin kjemiske oppbygning tilnærmet identisk med vanlig fossil diesel,
noe som gjør de fullt blandbare. I praksis vil ikke HVO Diesel 100 Sommer oppfylle gjeldende dieselstandard (NS- EN590) fordi produktet har en lavere densitet. Det kreves derfor godkjenning fra
motorprodusenten før man anvender HVO Diesel 100.