Preem Evolution Diesel Fredrikstad

Preem Evolution Diesel i Fredrikstad

BLM Transport AS leverer Preem Evolution Diesel til transportbedrifter og entreprenører i Fredrikstad. Preem Evolution Diesel har en betydelig høyere bio andel enn standard diesel, gir samme effekt og har samme bruksområde som standard diesel.

Bruksområde

Preem Evolution Diesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye motorer. Produktet oppfyller norsk dieselstandard og er i henhold til NS-EN590.

Innhold

Fornybar andel i Preem Evolution Diesel er maks 7 % RME og en andel HVO (hydrert vegetabilsk olje) i henhold NS-EN590. HVO kan fremstilles av ulike typer råvarer som for eksempel vegetabilske oljer og animalsk fett gjennom en hydreringsprosess.

Produktet er tilsatt Preems multifunksjonsadditiv ACP.

Fordeler

Preem Evolution Diesel reduserer CO2-utslippet med ca 16% sammenlignet med en fossil diesel på grunn av høyere bio andel.

Preem Evolution Diesel har vært på markedet siden sommeren 2010. Før produktet ble lansert gjennomførte Preem omfattende tester med utvalgte kunder i transportsektoren. Testkundene kjørte over 100 000 mil i testperioden, noe som tilsvarer ca. 25 ganger rundt jorden. Preem målte drivstofforbruket, analyserte motoroljen og drivstoffiltrene, og logget observasjoner fra sjåførene. Preem kunne ikke registrere noen forskjeller sammenlignet med standard diesel.

Strengere krav til kjøretøyenes utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Preem Diesel inneholder Preems multifunksjonsadditiv ACP. Additivet inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. ACP additivet forventes gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten ACP additiv og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

For mer informasjon kontakt oss eller se preem.no